Bài viết liên quan tới "47 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam":
Đô thị Sóc Trăng xưa và nay qua ảnh
(NSMT) - Tỉnh Sóc Trăng đang chuẩn bị kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2022) và 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022) với nhiều hoạt động phong phú, trong đó có triển lãm ảnh đô thị Sóc Trăng xưa và nay.