Bài viết liên quan tới "6.029 tỷ đồng":
Sắp có đường cao tốc hơn 6.000 tỷ đi qua tỉnh Đồng Tháp
(NSMT) - Tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thống nhất giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.