Bài viết liên quan tới "Ban chỉ đạo công tác bí mật nhà nước":
Khai giảng lớp tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022
(NSMT) - Ban chỉ đạo công tác bí mật nhà nước thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 cho lãnh đạo, công chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các sở, ngành trên địa bàn thành phố và lãnh đạo, cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố Cần Thơ.