Bài viết liên quan tới "bếp ăn tập thể":
Thanh tra kiến nghị thu hồi tiền nhà thầu hỗ trợ CDC Sóc Trăng
(NSMT) - Ngày 12/5, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có kết quả thanh tra việc xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế (TTBYT), sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.