Bài viết liên quan tới "bi kịch làm cha mẹ":
Đánh đổi cả đời vì một đứa trẻ vô ơn
(NSMT) - Bi kịch lớn nhất của người làm cha mẹ là đã dốc lòng hi sinh, đánh đổi vì con nhưng lại nuôi dưỡng một trẻ vô ơn.