Bài viết liên quan tới "bố mẹ ly hôn":
Hậu ly hôn ai là người tổn thương và đau khổ?
(NSMT) - Nếu được xử lý thuận tình, sự chia ly của cha mẹ có thể mang lại một tương lai hạnh phúc hơn cho trẻ em, trong khi việc ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc sẽ khiến mọi người trong gia đình đau khổ, đặc biệt là những đứa trẻ.