Bài viết liên quan tới "Bộ Tiêu chí văn hoá kinh doanh":
Triển khai Bộ Tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam đến doanh nghiệp ĐBSCL
(NSMT) - Chiều 19/4, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam đối với 13 tỉnh, thành ĐBSCL.