Bài viết liên quan tới "cá he":
Miệt châu thổ có loài cá he
(NSMT) - Cá he xuất hiện nhiều ở các lưu vực sông Mekong trong đó có khu vực miền Tây Việt Nam, cá he thuộc họ cá chép với đặc trưng thịt mềm và ngọt mang lại nhiều món ngon đặc sản tại miền sông nước.