Bài viết liên quan tới "cảm xúc tiêu cực":
Dấu hiệu đặc thù nhận biết mức độ trầm cảm
Bệnh trầm cảm không chỉ ảnh hưởng xấu đến cảm xúc, suy nghĩ, hành động và kéo theo những vấn đề về thể chất và tinh thần, nghiêm trọng hơn là người mắc bệnh trầm cảm có thể tự hủy hoại bản thân.