Bài viết liên quan tới "Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ":
Khuyến khích các hãng bay ưu đãi giá vé, mở đường bay đến Cần Thơ
Ngày 6/5, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị các cơ quan và đơn vị tăng cường khai thác đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhằm thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.