Bài viết liên quan tới "cao chạy":
Thực hư công ty hút hầm cầu lấy tiền dư rồi cao chạy xa bay
Chẳng những đưa ra giá rất cao, mà đơn vị làm dịch vụ hút hầm cầu từ nơi khác đến An Giang còn chiếm luôn cả tiền chênh lệch khối lượng nước thải rồi cắt đứt mọi liên lạc với “khổ chủ”.