Bài viết liên quan tới "câu chuyện đọc sách":
Câu chuyện đọc sách
(NSMT) - Hình như con người sinh ra ai cũng có một hay nhiều niềm đam mê khác nhau. Có những đam mê tiêu cực làm cho con người lạc lối, thậm chí huỷ hoại đời mình và gây bất ổn xã hội. Ngược lại, có những đam mê tích cực làm cho con người thăng hoa hơn, “sống cuộc đời đáng sống” hơn và phải làm điều gì đó hữu ích cho xã hội hơn. Có người còn nói sống mà không có đam mê, không còn khát vọng, thì xem như người thừa trong một xã hội văn minh.