Bài viết liên quan tới "chất thải của người nhiễm Covid-19":
Vĩnh Long triển khai tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà
(NSMT) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà.