Bài viết liên quan tới "Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022":
Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất năm 2022
(NSMT) - Ngày 24/3, tại TP. Cần Thơ, Công đoàn cùng Đoàn viên thanh viên Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (NĐCT) đã tổ chức diễu hành xe đạp vòng thành phố Cần Thơ để tuyên truyền Giờ trái đất. Hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.
Long An: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022
(NSMT) - Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, cả nước đã tiết kiệm được 353.000 kWh điện trong 1 giờ tắt đèn. Riêng trên địa bàn tỉnh Long An, trong 1 giờ tắt đèn đã tiết kiệm được 10.231 kWh.