Bài viết liên quan tới "chính trực":
7 khác biệt lớn của đứa trẻ thành công và thất bại
(NSMT) - Sau khi trải qua những nghiên cứu về các đặc điểm có liên quan đến việc tối ưu hóa khả năng thành công của trẻ, Michele Borba, nhà tâm lý học đã rút ra 7 kỹ năng mà trẻ cần có ảnh hưởng đến khả năng chịu đựng, phục hồi tinh thần, năng lực xã hội, nhận thức bản thân và đạo đức.