Bài viết liên quan tới "chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang":
Kiên Giang: Tăng cường tiêm vắc-xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh
(NSMT) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 15-CV/BCĐ, ngày 20/4, về việc tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.