Bài viết liên quan tới "Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ":
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ tích cực hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường
(NSMT) - Hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới năm 2022, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng.