Bài viết liên quan tới "Chủ tịch Nước tặng thưởng":
Trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp
(NSMT) - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vừa long trọng tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được Chủ tịch Nước tặng thưởng.