Bài viết liên quan tới "Cơ sở dữ liệu quốc gia":
Người dân cần biết 8 lưu ý về hộ chiếu vắc xin
Bộ Y tế cho biết, người dân đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được ký số xác nhận hộ chiếu vắc xin mà không phải làm thủ tục gì thêm.