Bài viết liên quan tới "cồn Tân Phong":
Tân Phong đất nổi nên cồn
Nhớ những năm 80 thế kỷ trước, thỉnh thoảng, tôi cùng má đi chợ Cái Bè. Mỗi bận như vậy, phải đi từ nửa đêm. Từ nhà cho đến khi thấy ánh đèn và nghe tiếng lao xao của chợ phải mất hơn một giờ chạy máy.