Bài viết liên quan tới "công tác trẻ em":
Cần Thơ: Cục Trẻ em tổ chức Hội nghị, tập huấn thực hiện công tác trẻ em năm 2022
(NSMT) - Từ ngày 21/4 đến hết ngày 22/4/2022 tại Hội trường khách sạn TTC (TP Cần Thơ), Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐTBXH đã tổ chức Hội nghị, tập huấn thực hiện công tác trẻ em năm 2022 nhằm nâng cao năng lực công tác cho cán bộ 32 tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà nẵng trở vào) và 4 tỉnh, thành phố phía Bắc.