Bài viết liên quan tới "Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ":
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đảm bảo cung ứng điện an toàn mùa khô 2022
(NSMT) - Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 4 sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 779 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 42.124 MW, tương ứng tăng khoảng 5,3% so với cùng kỳ 2021. Thời gian tới, trước nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong mùa khô, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) đã củng cố vững chắc nguồn lực, luôn sẵn sàng cung ứng điện năng.