Bài viết liên quan tới "cùng nhau già đi":
Tình già
Mấy hôm nay, cậu tôi ra vào ho sù sụ. Ông bắt đầu thói quen mấy mươi năm trước: hút thuốc thật nhiều. Dù cách đây hơn 2 năm, khi mợ tôi trở bệnh nặng, ông đã bỏ thuốc. Cậu nói cậu thấy buồn, cậu muốn nghe tiếng càm ràm của mợ - là tiếng càm ràm mỗi khi thấy cậu làm việc gì đó trái ý mợ... Nhưng làm sao nghe được khi thế giới hai người không còn chung nữa...