Bài viết liên quan tới "đa dạng sắc thái":
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4): Đa dạng sắc thái văn hóa các dân tộc ở Bạc Liêu
Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1668, lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ở Bạc Liêu, 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa chung tay đoàn kết từ những ngày mở đất cho đến thời hiện tại cùng nhau phát triển quê hương. Mỗi dân tộc có những sắc thái văn hóa riêng đã hòa quyện để tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo, hòa vào nền văn hóa chung của 54 dân tộc Việt Nam.