Bài viết liên quan tới "Đại hội cổ đông":
EVNGENCO2 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
(NSMT) - Ngày 17/6, tại thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty Cổ phần (EVNGENCO2, mã chứng khoán GE2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho cổ đông là 9%, đánh dấu sự thành công trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2021.