Bài viết liên quan tới "Đại hội Hội viên lần thứ V":
Đại hội hội viên Hội cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
(NSMT) - Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức Đại hội hội viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.