Bài viết liên quan tới "đăng ký hiến máu":
Kiên Giang phấn đấu tiếp nhận 21.000 đơn vị máu trở lên trong năm 2022
(NSMT) - Năm 2022, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang phấn đấu vận động 21.100 người đăng ký hiến máu trở lên và tiếp nhận 21.000 đơn vị máu trở lên.