Bài viết liên quan tới "đăng ký hộ kinh doanh":
Vĩnh Long: Hỗ trợ cho hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và người buôn bán, dịch vụ có thu nhập thấp
(NSMT) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.