Bài viết liên quan tới "đạt kỷ lục":
Quảng trường đàn đá đạt kỷ lục Việt Nam của Trà Vinh
(NSMT) - Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã đến tham quan khảo sát công trình chế tác đàn đá vừa được Trung tâm UNESCO xác lập kỷ lục là “Quảng trường có nhiều đàn đá nhất Việt Nam”. Đây là công trình thực hiện kỷ niệm sự kiện 30 năm tái lập tỉnh.