Bài viết liên quan tới "đau khổ":
Hậu ly hôn ai là người tổn thương và đau khổ?
(NSMT) - Nếu được xử lý thuận tình, sự chia ly của cha mẹ có thể mang lại một tương lai hạnh phúc hơn cho trẻ em, trong khi việc ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc sẽ khiến mọi người trong gia đình đau khổ, đặc biệt là những đứa trẻ.
Con người đau khổ do đâu?
Đau khổ có thể phát sinh từ vật chất hay hoàn cảnh xã hội nhưng nhiều khi lại bắt đầu từ nguồn gốc sâu xa trong tâm tưởng của con người.