Bài viết liên quan tới "đệ trình":
Trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là di sản nhân loại
(NSMT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam về việc đồng ý đệ trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (tỉnh An Giang) là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.