Bài viết liên quan tới "đời sống tinh thần":
Bạc Liêu: Phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh năm 2022
(NSMT) - Tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Kiên Giang: Phấn đấu tất cả các huyện, thành phố có quảng trường hoặc công viên văn hóa
(NSMT) -UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.