Bài viết liên quan tới "đồng hành cùng dân nghèo":
Bạc Liêu: Sẻ chia gánh nặng cùng người nghèo
Từ ngày 1/7/2021, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn (2021 - 2025), tỉnh có 49/49 xã không thuộc đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Việc này không chỉ khiến tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh bị giảm thấp, mà còn tác động đến quá trình xây dựng nông thôn mới của nhiều địa phương.