Bài viết liên quan tới "du ký":
Xuất bản “Chuyện cũ ở Sốc–Trăng” của học giả Vương Hồng Sển
(NSMT)- Sau tập 1 ra mắt vào năm 2020, NXB Trẻ vừa giới thiệu đến bạn đọc tập 2 Chuyện cũ ở Sốc-Trăng của học giả Vương Hồng Sển (1902-1996).