Bài viết liên quan tới "du lịch phục hồi":
Du lịch phục hồi, nghỉ dưỡng gia đình “lên ngôi”
Trước đại dịch Covid-19, làn sóng du lịch trải nghiệm được dự đoán sẽ trở thành xu hướng mới. Tuy nhiên, biến cố đã làm thay đổi cục diện khi phần lớn người dân lựa chọn nghỉ dưỡng cùng gia đình thay vì những chuyến du lịch solo, khám phá.
Vĩnh Long: Du lịch chuẩn bị đón khách
Tiếp tục một năm ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch COVID-19, các hoạt động dịch vụ liên quan giảm sút trên 90%. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn triển khai nhiều đề án, dự án cho tương lai.
Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch
“Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” là dự án được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng, góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc tại Hậu Giang.