Bài viết liên quan tới "du lịch trong tình hình mới":
Đồng Tháp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch thích ứng an toàn linh hoạt với dịch Covid-19
(NSMT) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch thích ứng an toàn linh hoạt với đại dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới năm 2022.