Bài viết liên quan tới "giá trị cuộc sống":
Bài học từ con lừa: Hãy nhìn vào gương và hỏi xem mình là ai
(NSMT) - Điều bất hạnh trong đời người chính là không nhận thức được giá trị của bản thân để rồi suốt đời theo đuổi những ước vọng xa rời, phi thực tế, cuối cùng nhận lấy kết cục thảm hại.