Bài viết liên quan tới "giờ trái đất 2022":
Cùng tắt đèn để lan tỏa chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
“Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”, là nội dung chủ đề Công ty Điện lực Hậu Giang (PCHG) phát động các tổ chức, cá nhân thực hiện tắt bóng đèn và các thiết bị điện không cần thiết tại nơi làm việc và gia đình trong thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26-3 nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.