Bài viết liên quan tới "giới thiệu sản phẩm":
Kiên Giang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2022
(NSMT) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh.