Bài viết liên quan tới "hậu quả khó lường":
Quan tâm hướng dẫn khi cho trẻ sử dụng điện thoại kết nối internet
(NSMT) - Internet chứa khối lượng thông tin khổng lồ có thể giúp trẻ học tập và giải trí, song sẽ có nhiều mối nguy hiểm đối trẻ nếu cha mẹ để con lướt web mà không có sự giám sát.