Bài viết liên quan tới "hết lòng vì bệnh nhân":
Chữ “tâm” của người thầy thuốc
Người thầy thuốc thường được nhớ đến như một “từ mẫu” trong mắt bệnh nhân. Với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, họ đã và đang ngày đêm âm thầm cống hiến hết sức mình, hy sinh hạnh phúc riêng tư để mang đến niềm vui, sự sống cho bệnh nhân trong cuộc chiến với tử thần.