Bài viết liên quan tới "hiểu và thông cảm":
“3 nhiều, 3 ít, 3 không” giữ hạnh phúc gia đình
Hôn nhân không thể tách rời tình yêu, nhưng không phải chỉ có tình yêu, giữa vợ chồng với nhau cần có sự chân thành để vun vén hôn nhân. Cách tốt nhất để các cặp đôi hòa hợp là 3 nhiều, 3 ít, 3 không.