Bài viết liên quan tới "hỗ trợ tiền thuê nhà":
Cà Mau: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh
(NSMT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày 28-3-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo quyết định này, hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng và 1 triệu đồng/người/tháng.
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.