Bài viết liên quan tới "hội nghị tổng kết thường niên":
Đa dạng các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Sóc Trăng
(NSMT) - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị tổng kết thường niên năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.