Bài viết liên quan tới "Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang":
Tiền Giang phát động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch Covid-19
(NSMT) - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang vừa phát động cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về đề tài "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".