Bài viết liên quan tới "Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn":
Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Cần Thơ ra mắt mô hình dân vận khéo tại Cồn Sơn
(NSMT) - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP. Cần Thơ cùng Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn vừa tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Người dân Cồn Sơn nói không tác thải nhựa” và tuyên truyền đến người dân Cồn Sơn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.