Bài viết liên quan tới "hướng dẫn của bác sĩ":
Hết hụt hơi hậu COVID-19 nhờ hướng dẫn của bác sĩ
(NSMT) - Sau khi khỏi COVID-19, nhiều người gặp phải các tình trạng mệt mỏi, hụt hơi dù lao động nhẹ, làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc và học tập.