Bài viết liên quan tới "kết quả xét nghiệm âm tính":
An Giang: Người nhập cảnh chỉ cần có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính (trừ trẻ em dưới 2 tuổi)
Đó là một trong những quy định mới nhất về nội dung hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh do Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền ký.