Bài viết liên quan tới "khai thác và chế biến":
Cà Mau mùa cá cơm
(NSMT) - Khai thác và chế biến cá cơm từ lâu đã được coi như một nghề truyền thống của người dân vùng miệt thứ Cà Mau mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con địa phương.