Bài viết liên quan tới "Khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận":
Khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
(NSMT) - Ngày 27/4, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức Lễ khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đến dự và cắt băng khánh thành.